Terms of Use

BRUKERVILKÅR FOR MAYBELLINE NEW YORK WEBSIDEN
Maybelline New York ønsker deg hjertelig velkommen til sin nettside (heretter ”nettsiden”), som finnes tilgjengelig på følgende webadresse: http://www.Maybelline.no.
Vi ber deg lese nøye gjennom disse brukervilkårene som gjelder for Nettsiden samt L'Oréals Personopplysningspolicy her og Cookies Policy her. Gjennom å bruke nettsiden godtar brukeren av nettsiden (under ”Brukeren”) disse brukervilkårene.
Dette Website er skabt af L'Oréal Danmark A/S (herefter "Maybelline New York") (cvr-nr. 954 790 088).

1. Opphavsrett
Nettsiden, inkludert alt materiale som publiserers på den, inklusive - men ikke brenset til - varemerker, programvare, logotyper, fotografier, bilder, illustrasjoner, tekster og videoklipp ("Materialet") beskyttes av opphavsretten og annen eiendomsrett.
Maybelline New York gir deg rett til å besøke nettsiden og bruke Materialet kun til ditt personlige og private bruk. For all annen bruk av Materialet på nettsiden kreves godkjennelse fra opphavsperson. Det innebærer at du ikke har lov å gjøre noen endringer i Materialet og heller ikke, verken i allmenngyldig eller til kommersiellt formål, reprodusere eller vise, fremføre, selge eller på annet vis bruke eller formidle Materialet.
Alle spørsmål vedrørende tillatelse skal rettes til L'Oréal Norge as, Lysaker Torg 35, 1327 Lysaker.

2. Bruk av Nettsiden
a. Almenne vilkår
Maybelline New York gjør alt som står i selskapets makt for å oppdatere innholdet på Nettsiden og gi brukerne korrekt informasjon. Maybelline New York kan imidlertid ikke garantere at den informasjon som finnes på Nettsiden er korrekt, eksakt eller fullstendig. Maybelline New York er ikke ansvarlig for, og har ingen forpliktelser i forhold til informasjonen som publiceres på Nettsiden. Alle feilaktigheter og mangler bør rapporteres til følgende adresse: [email protected]
Maybelline New York gjør alt som står i selskapets makt for å holde Nettsiden tilgjengelig, uten å kunne anses å være forpliktet til det. I forbindelse med vedlikehold, oppdateringer og andre tekniske årsaker kan tilgang til Nettsiden avbrytes/lukkes.
Du er selv ansvarlig for den tekniske 'utrustning' og software som kreves for å benytte Nettsiden, F.eks. tilgang til Internett, webbrowser og e-post.
b. Lenker
Enkelte lenker på Nettsiden kan lede til nettsider som drives av tredje part, som hvilke Maybelline New York ikke har noen kontroll. Maybelline New York er ikke ansvarlig for innholdet, markedsføringen, produktene eller tjenestene som finnes på disse nettsidene eller for hvordan Brukeren anvender disse. Besøk på slike nettsider skjer utelukkende på Brukerens egen risiko.
c. Cookies
For informasjon om cookies, se her.
d. Bruk av råd
Den rådgivning eller de ”diagnostiske” verktøy som kan finnes tilgjengelige på Nettsiden er kun ment til generelle informative formål og erstatter ikke medisinske råd, diagnoser eller behandling. Disse rådene skal bare betraktes som veiledende og Maybelline New York er ikke ansvarlig for deres bruk.
e. Brukerinnhold
Gjennom å overføre, laste opp eller på annet vis gjøre tilgjengelig innhold som tekst, bilder, videoer, mm ("Brukerinnhold") på Nettsiden gir du oss automatisk en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke tidbegrenset, ugjenkallelig og overdragbar rett til å bruke, kopiere, endre, distribuere og på annet vis utnytte slikt Brukerinnhold (helt eller delvis) uansett format eller medium (inklusive men uten begrensning til denne Nettsiden). Brukeren gir oss uttrykkelig rett til å benytte Brukerinnholdet på våre nettsider, men selv på tredje parts nettsider, inkludert på sosiale medier.
Brukeren er selv ansvarlig for at Brukerinnholdet ikke bryter med loven eller mot utenforstående parters rettigheter inkludert tredje parts opphavsrett. Vi forbeholder oss retten til når som helst å redigere eller ta bort Brukerinnhold som er åpenbart ulovlig og/eller som krenker andres rettigheter.

3. Policy for personopplysinger
Personopplysninger som gis til oss via denne hjemmesiden vil kun blir brukt i samsvar med vår Personopplysningspolicy se her.

4. Endring av brukervilkårene
Maybelline New York forbeholder seg retten til når som helst å endra disse brukervilkårene for Nettsiden for eksempel for kunne følge nye lover og bestemmelser eller for å forbedre bruken av Nettsiden for Brukeren. Alle endringer vedrørende bruken av Nettsiden vil bli lagt inn i disse brukervilkårene. Ved å bruke Nettsiden etter at endringene har trådt i kraft samtykker Brukeren til de endrede brukervilkårene.
Bestemmelsene i disse brukervilkårene reguleres av norsk lov. Oslo tingrett er eksklusivt autorisert til i første rekke å prøve alle tvister i forbindelse med disse brukervilkårene.

5. Hosting
Websiden hostes av AWS.

Oops, det virker som du ikke er logget inn! Vennligst Or opprett en bruker.