BRUKERVILKÅR FOR NETTSTED

Maybelline.no

Aug 2023

Velkommen til dette Nettstedet som er dedikert til Maybelline.no (heretter kalt «Nettstedet»).

Vennligst les nøye gjennom disse brukervilkårene som regulerer bruken av dette Nettstedet (heretter kalt «Brukervilkår»). Ved å bruke dette Nettstedet, samtykker du til disse Brukervilkårene uten forbehold.

For enhver henvendelse i forbindelse med din bruk av dette Nettstedet kan du kontakte Oss på følgende adresse: L’Oréal Norge AS, på vegne av Maybelline, org. nr. 954 790 088, Lysaker torg 35, 1366 Lysaker, Norge.

Nettstedets URL-adresse: https://www.maybelline.no/

Publisert av: L’Oréal Norge AS, Org. nr. 954 790 088, Lysaker torg 35, 1366 Lysaker, Norge (heretter kalt «Utgiveren», «Vi» eller «Oss»).

Nettstedet driftes av: Microsoft Ireland Operations Limited (Offre Microsoft AZURE), org. nr 419 423 728, DUBLIN 18 99000 BLACKTHORN ROAD IRLANDE]


1. TILGANG TIL NETTSTEDET

For å få tilgang til Nettstedet må du være minst 16 år. Hvis du er mindreårig, kreves det forhåndsgodkjennelse fra dine foreldre.

For å få tilgang til Nettstedet må du være helsepersonell/frisør/kjemiker/annet og ha en gyldig e-postadresse/være medlem av L’Oréal konsernet.

Du kan fritt bruke Nettstedet uten å måtte logge inn eller opprette en konto.

Tilgang til Nettstedet og/eller til deler av dette kan kreve bruk av PIN-koder. I så fall er det opp til deg å sikre at kodene dine holdes hemmelige. Du kan naturligvis alltid endre kodene. Antallet av forsøk på å få tilgang til Nettstedet og/eller til deler av dette kan begrenses for å hindre misbruk av disse kodene. Vennligst ta kontakt med Oss om du blir oppmerksom på misbruk av kodene. For det tilfellet at du ikke overholder disse Brukervilkårene forbeholder Vi Oss retten til å lukke tilgangen din.

Eventuelle tilleggs-kostnader for tilgang og for bruk av Internett forblir på ditt ansvar.

2. VIRTUEL PRØVEFUNKSJON

Dette Nettstedet kan gi deg mulighet til å prøve sminke eller hårfarge. Du kan velge en live-tjeneste (ved bruk av webkamera på enheten din) eller et eksisterende bilde (som du laster opp fra enheten din).

Resultatet av opplevelsen (et bilde med sminke eller hårfarge) kan lastes ned på enheten din og du kan ha mulighet til å dele det på sosiale plattformer. Du står fritt til ikke å bruke denne tjenesten.

Hvis du deler resulatet av opplevelsen utenfor den virtuelle prøvefunksjonen (gjennom innebygde funksjoner tilgjengelig på enheten din) er Vi ikke involvert i slik deling (det er ingen behandling av personopplysninger fra Vår side).

Vår tjeneste er ment for å være så nøyaktig som mulig. Dette er ingen garanti for at den anbefalte nyanse (sminke eller hårfarge) vil være en nøyaktig match. Vi anbefaler alltid at du besøker ditt lokale utsalgssted.

3. FUNKSJON FOR Å FINNE NYANSER

Dette Nettstedet kan gi deg mulighet til å bruke en funksjon for å finne nyanser. Dette er en online tjeneste som kan analysere hudtoner og undertonealdring med bilder (selfies) ved bruk av kunstig intelligens. Bildet ditt blir analysert og deretter mottar du resultatene og en personlig foundationnyanse anbefaling basert på hudtonen og undertonene dine. Du står fritt til ikke å bruke denne tjenesten.

Bildene som innsamles gjennom denne tjenesten blir kun brukt til å utføre en hudtone- og undertoneanalyse og blir automatisk slettet etter analysen.

4. VURDERINGER OG ANMELDELSER

Dette Nettstedet gir deg mulighet for å publisere vurderinger og anmeldelser (inkludert bilder) for å få tilbakemeldinger og for å hjelpe Oss med å finne ut hva du mener om produktene og tjenestene våre slik at Vi kan være målrettet i forhold til hva du ønsker og hva som passer deg best. Du kan ikke publisere vurderinger og anmeldelser hvis du er ansatt i L’Oréal Norge AS eller ethvert annet firma i L’Oréal konsernet.

Ved å publisere på Nettstedet gjennom vurderinger og anmeldelsesfunksjonen erkjenner og garanterer du at:

 • Innlegget ditt overholder disse Brukervilkårene,
 • Du er forfatteren av innlegget, at du ikke stjeler identiteten til en annen person, og at du ikke bruker en falsk e-postadresse eller på annen måte er villedende med hensyn til opprinnelsen til anmeldelsen din,
 • Vurderingen din er ditt originale verk og krenker ikke andres immaterielle rettigheter og mer generelt er i overenstemmelse med Avsnitt 9 «Immaterielle Rettigheter» i Brukervilkårene,
 • Du frasier deg alle moralske rettigheter og andre immaterielle rettigheter som du måtte være berettiget til under gjeldende lovgivning,
 • Alt innholdet du publiserer er sannferdig og korrekt,
 • Du er minst 16 år.

I tillegg til Avsnitt 9 (Immaterielle Rettigheter) og Avsnitt 10 (Adferdskodeks) av Brukervilkårene samtykker og garanterer du videre at du ikke publiserer noe innhold:

 • som identifiserer deg til andre brukere (vennligst ikke bruk ditt fulle navn i brukernavnet ditt og skriv ikke etternavnet ditt i feltet for «Navn»),
 • som inneholder informasjon (inkludert priser) om Maybelline eller noen konkurrenter til L’Oréal eller deres produkter (hovedsaklig andre produsenter eller distributører eller forhandlere av helse- eller skjønnhetsprodukter),
 • som refererer til enkeltpersoner uten vedkommendes samtykke,
 • som krenker noen lovgivning,
 • som er eller kan bli ansett som ulovlig, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, hatefull, trakasserende, rasistisk, religiøst upassende, støtende, oppfordrer til vold, uredelig, krenker privatlivet, truende eller på noen annen måte støtende for tredjeparter,
 • som inneholder noen politisk propaganda, masseutsendelser av e-post eller andre former for «spam»,
 • som er irrelevant for formålet med å anmelde produkter som finnes på Nettstedet,
 • som inneholder banneord, seksuell ordbruk, eller på annen måte promoterer eller oppfordrer til noen form for ulovlig aktivitet,
 • som du får noen form form kompensasjon eller økonomisk fordel fra en tredjepart, eller som kan tolkes som en annonse eller oppfordring til å kjøpe (som skal omfatte alt innhold som leder forretninger vekk fra Maybelline,
 • som omfatter enhver informasjon som referer til andre nettsteder, URL-adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre,
 • som inneholder faktiske, eller instruksjoner, om hvordan man lager datavirus eller andre potensielle forstyrrende eller ødeleggende dataprogrammer eller -filer.

Maybelline forbeholder seg retten til å begrense eller suspendere adgang for enhver bruker som bryter Brukervilkårene og til å avvise å publisere, endre, redigere eller slette alle kommentarer/vurderinger/anmeldelser som Maybelline anser, etter eget skjønn, å være i strid med disse Brukervilkårene. I tillegg forbeholder Maybelline seg retten til ikke å publisere:

 • duplikatinnhold;
 • blanke/tomme vurderinger;
 • anmeldelser på et annet språk enn engelsk og Norsk;
 • alt uforståelig innhold (for eksempel innhold som inneholder tilfeldige tegn og meningsløse ord).

Maybelline kan ikke garantere at du kan redigere eller slette noe av innholdet som du har innsendt. Alle vurderinger og skriftlige kommentarer kan bli gjennomlest før publisering for å sikre overholdelse av Brukervilkårene.

Ved å publisere via funksjonaliteten for vurderinger og anmeldelser på Nettstedet gir du Oss herved en verdensomspennende, royaltyfri, fullstendig lisensierbar og overførbar, ugjenkallelig og for den juridiske beskyttelsesperioden for immaterielle rettigheter som definert i gjeldende lovgivning, lisens til å reprodusere, fremvise, bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, redigere, distribuere, oversette, lage avledende verk fra, innlemme i andre verk og/eller distriburere en slik vurdering eller anmeldelse (helt eller delvis) i enhver form, media eller teknologi og for ethvert formål.

Du garanterer videre at Maybelline kan publisere vurderingene eller anmeldelsene dine på våre sosiale plattformer (for eksempel Facebook, Instagram, YouTube).

Ved å innsende personopplysningene dine i forbindelse med publisering via funksjonaliteten for vurderinger og anmeldelser aksepterer du at Maybelline og Mayellines tjenesteleverandører kan bruke personopplysningene dine for å kontakte deg i forbindelse med statusen av vuderingen eller anmeldelsen din og til andre administrative formål.

Du samtykker i å holde L’Oréal skadesløs, forsvare og uskadeliggjort, herunder dets ansatte og representanter, fra ethvert krav, søksmål, tap eller andre prosedyrer som er anlagt mot L’Oréal, dets ansatte eller tredjeparts-representanter i den utstrekning et slikt krav, søksmål eller andre prosedyrer er basert på eller oppstår i frobindelse med din bruk av Nettstedet, ethvert brudd på Brukervilkårene eller ethvert innhold du har lagt ut ved hjelp av funksjonaliteten for vurderinger og anmeldelser.

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

1. Immaterielle rettigheter

Utviklingen av dette Nettstedet involverte betydelige investeringer. Nettstedet og hvert av elementene det består av (dvs. merker, bilder, tekst, videoer, osv.) er beskyttet av immaterielle rettigheter. Ingen bruk, reproduksjon eller fremstilling av Nettstedet (helt eller delvis) på noe medium til andre formål, inkludert, men ikke begrenset til, kommersielle formål, er autorisert.

Vi kan gjøre innhold tilgjengelig for deg via dette Nettstedet som du er autorisert til å laste ned (heretter kalt «Nedlastbart Innhold»). Vi gir deg, kun til din personlige og private bruk, en gratis og for den juridiske vernetiden for immaterielle rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Nedlastbart Innhold. Enhver reproduksjon, fremstilling, endring eller distribusjon av Nettstedet er forbudt. Ved nedlasting og bruk av slikt Nedlastbart Innhold, samtykker du i at bruken gjøres i samsvar med disse Brukervilkårene.

For det tilfellet at vi gjøre en funksjonalitet tilgjengelig for deg som muliggjør at du kan redigere et bilde (spesielt for å kunne virtuelt teste et kosmetikkprodukt), bekrefter og samtykker du herved i at et slikt Nettsted kun er til eget private bruk i samsvar med det tiltenkte formålet. Du har ikke tillatelse til å bruke denne funksjonaliteten på en slik måte at det skader æren, omdømmet eller rettighetene til Oss eller til noen tredjeparter som beskrevet nedenfor.

2. Tredjeparts rettigheter

Vi minner deg herved om at du skal sikre alle nødvendige tillatelser og rettigheter fra enhver relevant rettighetshaver i forbindelse med ethvert innhold som du ønsker å dele på Nettstedet, inkludert alle immaterielle rettigheter og/eller litterære, kunstneriske og/eller industrielle rettigheter og publisitetsrettigheter (inkludert en persons rett til eget bilde) før du kan bruke slikt innhold. For eksempel må du sikre rettighetene og innhente autorisasjon til bruk av ethvert innhold (spesielt bilder) som viser nyere arkitektoniske elementer, møbler, reklamedesign eller klesdesign som kan forekomme (akronymer, logoer, osv.). Bilder av andre fysiske og identifiserbare personer enn deg selv må ikke publiseres på Nettstedet.

3. Brukerinnhold

Vi kan via dette Nettstedet gjøre tilgjengelig en plass dedikert til brukerinnhold, slik som tekst, bilder, videoer, osv. (heretter kalt «Brukerinnhold»).

Ved å legge ut Brukerinnhold på Nettstedet, gir du Oss automatisk en royalty-fri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, verdensomspennende rett, og for den juridiske vernetiden for immaterielle rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning, til å reprodusere, fremvise, bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, redigere, distribuere, oversette, skape avledede verk fra, innlemme i andre verker og/eller distribuere slikt Brukerinnhold (helt eller delvis).

Denne retten er autorisert for alle interne, eksterne, selskapsmessige og finansielle kommunikasjonsformål, markedsføring og for alle PR-relaterte, historiske eller til arkivformål, spesielt i følgende medier:

 • Innlegg i ethvert format, i et ubegrenset omfang,
 • Den skrevne presse, for et ubegrenset antall publikasjoner,
 • Publisering, i et ubegrenset antall av publikasjoner, spesielt publisering med henblikk på intern kommunikasjon, inkludert salgsteam og distribusjonsnettverk (grossister, forhandlere, agenter, osv.), arrangementer, brosjyrer for kongresser, messer, stander ...: B2B-kommunikasjon, i fagpressen, i et ubegrenset antall publikasjoner og/eller omfang,
 • Elektroniske, IT-, digitale-, multimedia-, internett- og intranetutgivelser, via ethvert nettsted (uansett nettsted og/eller media, inkludert sosiale nettverk som Facebook,
 • Twitter eller YouTube), i et ubegrenset antall og/eller omfang, via ethvert reklamemedum (inkludert markedsføring ved utsalgssteder og på L’Oréal konsernets merkevareprodukter (heretter kalt «Media»).

Du informeres herved om at nevnte sosiale nettverk er plattformer som eies av tredjeparter, og derfor skal distribusjon og bruk av Brukerinnhold via nevnte sosiale nettverk reguleres av nevnte tredjeparters brukervilkår. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for noen bruk av Innholdet fra Vår eller tredjeparters side under brukervilkårene definert av de sosiale nettverkene, inkludert, uten begrensning, med hensyn til omfang og varighet av lisensierte rettigheter, samt sletting av Innhold. Du er ansvarlig for å håndtere eventuelle krav fra tredjeparter relatert til bruk av Innholdet i samsvar med brukervilkårene som er definert av de sosiale nettverkene.

I tillegg minner Vi deg herved om at ethvert Innhold kan bli referert til fra en søkemotor, og at Innholdet derfor kan være tilgjengelig for et publikum utenfor Nettstedet.

Denne rettigheten gir Oss muligheten til å tilpasse Innholdet ditt i forhold til hvordan det opprinnelig var oppsatt og/eller foreta enhver slik avklaring av Brukerinnholdet som Vi mener er nyttig, forutsatt at bildet ditt eller ordene dine ikke endres i Brukerinnholdet.

Dessuten kan bruken av Brukerinnholdet fremstå med anonymisert informasjon som din by, land eller din alder og/eller, hvis du uttrykkelig har godkjent dette, informasjon som tillater identifisering av deg, slik som for eksempel fornavnet ditt eller alias.

Ethvert slikt Brukerinnhold som du publiserer på dette Nettstedet skal være valgt av deg, og er under ditt eget ansvar. Imidlertid minner Vi deg om at Brukerinnhold ikke må være i strid med gjeldende lovgivning eller aksepterte standarder for moral eller med prinsippene som er nedfelt i disse Brukervilkårene. I den forbindelse forbeholder Vi Oss retten til når som helst å fjerne ethvert Brukerinnhold som muligvis ikke overholder disse Brukervilkårene, inkludert Adferdskodeksen.

I tillegg, dersom du har tilgang til Brukerinnhold som er laget av en annen bruker, skal du overholde rettighetene til denne brukeren, og spesielt skal du ikke reprodusere eller spre nevnte Innhold som er publisert via andre medier uten forhåndsgodkjenning fra nevnte bruker.

6. ADFERDSKODEKS

Vi støtter verdiene av toleranse og respekt for andre mennesker.

På denne bakgrunn, når du bruker dette Nettstedet eller andre tjenester eller funksjoner som er tilgjengelige for deg via Nettstedet (dvs. telekonsultasjonstjenester, online chat, vurderinger og anmeldelser, Forum) samtykker du til:

 • Ikke å publisere eller utgi personopplysninger som kan betraktes som «følsomme»:
  • personopplysninger som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger;
  • tilhørighet til fagforeninger;
  • genetisk data, biometrisk data behandlet utelukkende for å identifisere et menneske;
  • helserelaterte data;
  • data vedrørende en persons seksuelle preferenser eller orientering;
 • Ikke å formidle enhver rasistisk, voldelig, fremmedfiendltig, ondsinnet, uhøflig, uanstendig eller ulovlig kommentar;
 • Ikke å spre ethvert innhold som kan være skadelig, ærekrenkende, uatoriseret, ondsinnet eller som krenker privatlivets fred eller publiseringsrettigheter, oppfordrer til vold, rasistisk eller etnisk hat eller kvalifiserer som grov uanstendighet eller som oppfordring til å begå visse forbrytelser eller lovbrudd;
 • Ikke å bruke Nettstedet til politiske, propaganda eller misjonerende formål;
 • Ikke å publisere innhold som markedsfører for eller fremmer produkter og/eller tjenester som konkurrerer med det eller de merker som vises på Nettstedet;
 • Ikke å avlede Nettstedet fra dets mente formål, herunder ved å bruke det som et sjekkested;
 • Ikke å spre enhver informasjon som direkte eller indirekte kan tillate nominell og spesifikk identifikasjon av en individuell person uten forutgående og uttrykkelig samtykke, slik som for eksempel etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer;
 • Ikke å spre enver informasjon eller innhold som kan være opprørende for mindreårige;
 • Ikke å true eller sjikanere andre;
 • Ikke å gjennomføre ulovlige aktiviteter, inkludert å krenke andres rettigheter i og til programvare, varemerker, fotografier, bilder, tekst, videoer, osv.;
 • Ikke å dele innhold (inkludert bilder og videoer) som viser mindreårige;
 • Ikke åise eller dele upassende innhold eller materiale som inneholder, for eksempel, nakenhet, pornografi, støtende språk, vold eller kriminell aktivitet;
 • Ikke å ha upassende oppførsel eller opptre på en måte som er egnet til å støte andres følelser;
 • Ikke å fange opp og/eller ta opp og/eller spre opptak av skjermbilder av samtaler eller telekonsultasjoner med våre verter på elektroniske kommunikasjonsmidler.

Unnlatelse av å overholde prinsippene som er oppført ovenfor utgjør et brudd på Brukervilkårene, og Vi forbeholder oss retten til å iverksette alle nødvendige tiltak for å bringe det til øyeblikkelig opphør, inkludert men ikke begrenset til:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent, tilbaketrekning av retten til å få tilgang til og bruke dette Nettstedet og tjenestene som tilbys på Nettstedet;
 • Slette brukerkontoen;
 • Fjerne Brukerinnhold publisert på dette Nettstedet;
 • Utlevere slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter i henhold til loven;
 • Innlede rettslige skritt og/eller henvise til straffeforfølgelse.

Vi forbeholder Oss retten til å iverksette tiltakene som oppført ovenfor på ethvert tidspunkt, uten forvarsel og etter eget skjønn. Implementering av disse tiltakene kan innebære behandling av din IP-adresse.

Hvis du blir oppmerksom på Brukerinnhold som kan relateres til forbrytelser mot menneskeheten, oppfordrer til rasehat og/eller vold, eller relateres til barnepornografi, skal du umiddelbart varsle Oss på denne e-postadressen [email protected], og angi datoen du oppdaget innholdet, din identitet, nettadressen/URL, en beskrivelse av innholdet og oppgir brukerens bruker-ID.

Vennligst send Oss en meddelelse hvis du blir oppmerksom på Brukerinnhold som er i strid med prinsippene ovenfor, dine eller tredjeparts rettigheter (f.eks. krenkelser, fornærmelser eller brudd på personvernet) på følgende e-postadresse [email protected] med angivelse av datoen du oppdaget innholdet, din identitet og kontaktinformasjon, nettadressen, beskrivelse av innholdet og brukerens bruker-ID.

7. INFORMASJON PÅ NETTSTEDET

1. Generelle bestemmelser

Vi minner deg herved om at unøyaktigheter og utelatelser kan forekomme i tilgjengelig informasjon på Nettstedet, spesielt på grunn av tredjeparter. Vi forplikter Oss herved til å fjerne slike unøyaktigheter eller supplere slik informasjon på Nettstedet så raskt som mulig.

2. Informasjon om produkter og tjenester

Produktene og tjenestene som presenteres for deg på dette Nettstedet tilbys ikke for salg, men er en generell presentasjon av utvalget av produkter og tjenester som Vi forhandler i landet der dette Nettstedet er tilgjengelig.

3. Rådgivning og skjønnhetsprofil

Rådgivningen på dette Nettstedet og/eller eventuelle verktøy som er gjort tilgjengelig for å definere skjønnhetsprofilen din, er kun simulteringer utformet for å gi ekspertrådgivning om kosmetikk.

Informasjonen som Vi gir er kun ment for indikative formål, og skal ikke under noen omstendigheter erstatte en medisinsk diagnose eller klinisk konsultasjon og heller ikke erstatte enmedisinsk behandling.

Vi kan derfor ikke garantere full tilfredshet med rådene som du får ved bruk av slike verktøy, og Vi påtar Oss intet ansvar for din bruk av rådene.

For mer informasjon eller i tvilstilfeller, anbefaler Vi at du tar kontakt med din lege.

4. Hypertekstlenker

Hypertekstlenkene på dette Nettstedet kan føre deg til nettsteder utgitt av tredjeparter hvis innhold Vi ikke kan kontrollere. I den utstrekning at disse hypertekstlenkene er inkludert på dette Nettstedet med det ene formål å forenkle din erfaring med å surfe på internettet, er det ditt eget valg og ansvar å få tilgang til og bruke tredjeparts nettsteder. For å unngå tvil påtar Vi Oss ikke noe ansvar for slike tredjeparters systemer, handlinger eller unnlatelser.

8. PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan innhente dine personopplysninger, særlig når du: (i) abonnerer på en tjeneste; (ii) laster ned Nedlastbart Innhold; (iii) logger inn; (iv) registrerer deg for spill/konkurranse; (v) sender Oss en e-post; eller (v) responderer på en avstemning eller en undersøkelse.

For ytterligere informasjon om hvordan Vi behandler dine personopplysninger vennligst se Vår Personvernerklæring her.

9. INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er små filer som lagres på din enhet når du bruker Nettstedet (f.eks. sider du har besøkt, dato og tid for tilgang, osv.), og som kan leses når du returnerer til det samme Nettstedet (heretter kalt «Informasjonskapsler»).

For mer informasjon om bruk av Informasjonskapsler, henviser vi til Vår Informasjonskapselsoversikt her.

10. ENDRING AV NETTSTED OG BRUKERVILKÅR

Vi kan endre innholdet og informasjonen på Nettstedet, samt disse Brukervilkårene, særlig med det formål om å overholde gjeldende lover og forskrifter og/eller for å forbedre Nettstedet.

Du blir varslet om enhver endring via Nettstedet før de trer i kraft. Med mindre endringene krever din uttrykkelige godkjenning, skal fortsatt bruk av Nettstedet anses som at du godtar de nye Brukervilkårene.

11. ANERKJENNELSER

Nettstedet er utviklet for Utgiveren av ‘CODE & THEORY’, 1 WORLD TRADE CENTER, 62ND FLOOR, NEW YORK, NY 10007 USA, 212-358-0717.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi gjør Vårt ytterste for å opprettholde tilgangen til Nettstedet og Nedlastbart Innhold til enhver tid. Vi kan imidlertid ikke garantere konstant tilgjengelighet og tilgang til til Nettstedet eller til enhver funksjon som er tilgjengelig på Nettstedet. Vi kan være påkrevet å midlertidig suspendere tilgang til hele eller deler av Nettstedet, særlig i forbindelse med teknisk vedlikehold.

Det er herved ytterligere spesifisert at Internett og IT- eller telekommunikasjonsnettverk ikke er feilfrie, og at det kan oppstå avbrudd og feil. I denne forbindelsen kan vi ikke gi noen garanti og kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som kan oppstå i forbindelse med bruk av Internett og IT- eller telekommunikasjonsnettverk, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Dårlig overføring og/eller mottak av data og/eller informasjon via Internett;
 • Enhver ekstern inntrengning eller datavirus;
 • Enhver feil på mottakerutstyr eller kommunikasjonsnettverk; og
 • Enhver feil på Internett som kan forhindre riktig drift av Nettstedet.

Endelig er Vårt ansvar begrenset til direkte tap, ekskludert alle andre eventuelle skader eller tap. Mer spesifikt omfatter dette ethvert indirekte tap, uten begrensning, som er knyttet til tapt fortjeneste, inntekt eller goodwill.

13. LOVVALG OG JURISDIKTION

Disse Brukervilkårene er underlagt norsk lovgivning.

For ethvert forhold, vennligst kontakt Vår Kundeservice:

L´Oréal Consumer Care Nordics
L’Oréal Danmark A/S
Havneholmen 25
1561 København V, Danmark
+45 80 20 06 07
[email protected]
Åpningstider mandag – fredag 10:00 – 15:00.

Enhver klage må sendes skriftlig til L´Oréal Consumer Care Nordics på følgende adresse:

L´Oréal Consumer Care Nordics
L’Oréal Danmark A/S
Havneholmen 25
1561 København V, Danmark
+45 80 20 06 07
[email protected]
Åpningstider mandag – fredag 10:00 – 15:00.

***