Konkurranseregler

Disse konkurransereglene tilhører «Sensational You»-konkurransen driftet av L’Oreal, Maybelline Danmark (heretter referert til som «L’Oreal»).

 

Hvordan delta

 

For å delta i konkurransen må du være bosatt i Norge og være minst 18 år gammel. [Deltakere under 18 år må ha tillatelse fra en foresatt for å kunne delta i konkurransen og motta premien]. Ved å delta i konkurransen aksepterer du disse konkurransereglene.

 

Ansatte i L’Oreal [,inkludert ansatte i reklame- og mediebyråer, samarbeidspartnere og tilknyttede selskap,] og medlemmer i nærmeste familie og i samme husstand som ansatte har ikke mulighet til å delta i konkurransen.

 

Du deltar i konkurransen ved å:

 

For å delta i konkurransen må du kommentere på Maybellins Sensational You konkurransepost på Instagram. Kommenter et ord som beskriver din mest «sensational» venn. Konkurransen krever ingen form for kjøp for å delta.

 

Du må ha en åpen Instagram-profil så L’Oreal kan se bilde(ne) dine. Dersom du har en lukket profil kan vi ikke se bidraget ditt og du vil derfor ikke kunne delta i konkurransen.

 

Det tillates kun én deltakelse per person.

 

Konkurransedatoene er som følger: 15. september klokken 11:00 til 22. september klokken 11:00.

 

Ved å delta å konkurransen forplikter deltakerne seg til å overholde konkurransebestemmelsene og L’Oréals avgjørelser, som er endelige hva gjelder alle aspekter knyttet til konkurransen. L’Oréal forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, diskvalifisere en hvilken som helst deltaker som jukser i forbindelse med innsendelsen, konkurransedriften, eller utøver handlinger som står i strid med konkurransereglene eller oppfører seg på usportslig eller forstyrrende vis, eller har til hensikt å true eller plage en annen deltaker.

 

L’Oreal reserverer seg retten til å forandre konkurransereglene når som helst både før, under og etter konkurransen.

 

Vinnerne

 

Vinnerne vil bli valgt ut av en jury bestående av ansatte i Maybelline. Juryen velger vinnerne basert på det mest kreative uttaket. Juryens avgjørelse kan ikke ankes, og juryen behøver heller ikke å begrunne avgjørelsen sin.

 

Vinneren vil bli kontaktet direkte gjennom Instagram. Om vinneren ikke svarer på henvendelsen innen 3 dager kan L’Oreal kåre en ny vinner. Den første vinneren vil i dette tilfelle ikke mota noen premie og blir ekskludert fra konkurransen.

 

Premien

 

Premien består av en gavepakke som inneholder en mascara, leppestift og en Sensational You t-skjorte. Den totale verdien på premien er cirka 650 NOK.

 

Premien må mottas slik den bli utdelt. L’Oreal forbeholder seg retten til å bytte ut enhver premie med en annen premie med tilsvarende eller større verdi, dersom premien av hvilken som helst grunn ikke kan deles ut som først tiltenkt. Premier kan ikke byttes eller byttes inn i penger eller gavekort i sin helhet eller mindre deler. Vinneren er personlig ansvarlig for alle ekstrautgifter knyttet opp mot realiseringen av premien, inkludert eventuelle personlige skatter. L’Oreal forbeholder seg retten til å be om en form for identifisering før premien deles ut.

 

Persondata

 

Persondataen du deler i forbindelse med denne konkurransen vil bli bruk i den hensikt å utføre konkurransen. L’Oreal er databehandler for persondata du deler i forbindelse med denne konkurransen.

 

Det lovlige grunnlaget for denne behandlingen er avtalen du inngår med L’Oreal når du deltar i konkurransen. Maybelline-teamet vil få tilgang til din persondata. Du vil ikke kunne delta i konkurransen dersom den påkrevde persondataen ikke blir delt. Din persondata blir beholdt så lenge det er nødvendig for å sikre administrasjonen av konkurransen. Når persondataen ikke lenger er nødvendig, eller dersom det kommer et rettslig krav om det, sletter vi dataen din fra vårt system. Vi vil ikke bruke informasjonen i markedsføringsøyemed med mindre du gir L’Oreal et eksplisitt samtykke. Persondata slik som navnet på vinneren vil publisert på internett og/eller sosiale medier når vinneren annonseres. Du har rett til å på hvilket som helst tidspunkt og med hvilket som helst grunnlag få tilgang til  eller tilbraktrekke din persondata ved å kontakte oss på [email protected] eller [email protected]. Du har også rett til å sende inn en klage angående måten vi behandler din persondata på til [email protected]. For ytterliggere informasjon om hvordan vi behandler din persondata vennligst se vår personvernpolicy https://www.maybelline.no/privacy-policy-cookie-policy

 

Overføring av rettigheter

 

Ved å delta i konkurransen overfører du opphavsrett og andre rettigheter knyttet til intellektuell eiendom som befinner seg i bidraget ditt til L’Oreal. L’Oreal har rett til å, uten noen form for kompensasjon eller varsel, publisere hele eller deler av bidraget og navnet på vinneren/vinnerne på L’Oreal sin hjemmeside og sosiale medier. L’Oreal har også rett til å bruke bidraget til markedsføring, reklame eller i informasjonsøyemed i forbindelse med denne konkurransen i et hvilket som helst media og format.

 

Ansvar

 

Ved å delta i denne konkurransen fritar du L’Oreal, dets samarbeidspartnere og tilknyttede selskaper inkludert direktører og ansatte fra noen form for ansvar knyttet opp mot hvilken som helst interessekonflikt eller personskader, tap eller skade i noen form knyttet opp mot eller i forbindelse med konkurransen eller premiene. L’Oreal sitt ansvar tilknyttet deltakere kan ikke overgå verdien på premien som er slått fast i konkurransereglene.

 

L’Oreal er ikke ansvarlig for tapte bidrag, bidrag som er sendt inn feilaktig eller forsinket, eller for tekniske problemer som kan påvirke konkurransen.

 

Det innsendte bidraget blir gitt til L’Oreal, ikke Facebook/Instagram. Facebook/Instagram er ikke organisator av denne konkurransen, og kan derfor heller ikke holdes ansvarlig for noen form for krav knyttet opp mot konkurransen.

Oops, det virker som du ikke er logget inn! Vennligst Or opprett en bruker.